Ngày Mùa – Album Công Nông Binh 2

Ngày Mùa – Album Công Nông Binh 2
Ngày Mùa – Album Công Nông Binh 2

01. Làng Tôi
02. Tình yêu của đất và nước 05:13
03. Con kênh ta đào 09:52
04. Đường cày đảm đang 13:46
05. Hát về cây lúa hôm nay 17:08
06. Người đi xây hồ kẻ gỗ 21:10
07. Tình cây và đất 26:08
08. Tình đất đỏ miền đông 30:09
09. Mùa xuân làng lúa làng hoa 34:27
10. Ngày mùa 39:38

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS