Người Hà Nội – Trần Hồng Nhung

Người Hà Nội – Trần Hồng Nhung
Người Hà Nội – Trần Hồng Nhung

Sáng tác: Nguyễn Đình Thi
Chuyên soạn: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
Nhạc trưởng: Lê Hà My & Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS